logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thời khóa biểu giáo viên

Áp dụng từ ngày: 02-03-21
Tra cứu
Thời khóa biểu giáo viên
Xem thông tin giáo viên
Giáo viên
 • Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 •    
     
 •    
     

sáng

chiều

Thời khoá biểu:

- Buổi sáng vào học lúc: 7h00 Sinh hoạt - 7h15 Vào tiết 1
- Buổi chiều vào học lúc: 14h00 vào học

- Buổi sáng vào học lúc 7h15
- Buổi chiều bắt đầu từ 14h00