logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thời khóa biểu giáo viên

Áp dụng từ ngày: 16/01/2023
Tra cứu
Thời khóa biểu giáo viên
Xem thông tin giáo viên
Giáo viên
 • Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 •    
     
 •    
     

sáng

chiều

Thời khóa biểu các lớp học online buổi sáng:
- Tiết 1: 7h15 - 8h00; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 2: 8h10 - 8h55; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 3: 9h05 – 9h50; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 4: 10h00 – 10h45; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 5: 10h55 – 11h40

Thời khóa biểu các lớp học online buổi chiều:
- Tiết 1: 13h45 – 14h30; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 2: 14h40 – 15h25; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 3: 15h35 – 16h20; nghỉ giải lao 10 phút/1 tiết
- Tiết 4: 16h30 – 17h15

Thực hiện từ 6/9/2021.