logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Áp dụng từ ngày: 22/03/2021
Tra cứu
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

Thời khoá biểu Sáng:
- Học sinh có mặt tại trường trước 7h00, các trường hợp đến trường sau 7h00 là đi học muộn.
- Từ 7h00 đến 7h15: học sinh có mặt tại lớp để thực hiện các công việc như: Truy bài, giáo dục ngoài giờ lên lớp...
- Thời gian bắt đầu tiết 1: 7h15; Kết thúc tiết 4 là: 10h45'; Kết thúc tiết 5 là: 11h35'

Thời gian bắt đầu tiết 1: 8h00. Bắt đầu tiết 4 là 10h45.

Thời khóa biểu các lớp học sáng:
Học sinh có mặt tại trường lúc 7h00. Thời gian bắt đầu tiết 1 là 7h15.

- Học sinh có mặt tại trường muộn nhất là lúc 7h00. Thời gian bắt đầu tiết 1 là 7h15.
- Thời gian hết tiết 5 là 11h40

- Tiết 1: 7h15 - 8h00; ra chơi 10 phút
- Tiết 2: 8h10 - 8h55; ra choi 10 phút
- Tiết 3: 9h05 – 9h50; ra chơi 10 phút
- Tiết 4: 10h00 – 10h45

Áp dụng từ ngày: 22/03/2021
Tra cứu
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

Thời khoá biểu Chiều:
- Học sinh có mặt tại trường trước 14h00, các trường hợp đến trường sau 14h00 là đi học muộn.
- Thời gian bắt đầu ca học 1 là: 14h00; Kết thúc ca học 1 là: 15h30
- Thời gian bắt đầu ca học 2 là: 15h40; kết thúc ca học 2 là: 17h10

Thời khóa biểu ca học chiều:
- Thời gian bắt đầu giờ học lúc 14h00
- Thời gian kết thúc tiết học cuối cùng là 17h10

- Tiết 1: 14h00 – 14h45; ra chơi 10 phút
- Tiết 2: 14h55 – 15h40; ra chơi 10 phút
- Tiết 3: 15h50 – 16h35; ra chơi 10 phút
- Tiết 4: 16h45 – 17h30