logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphamvuongtan@yahoo.com

Thông báo chung:

Thông báo

Lịch công tác tuần 33 (từ 6/7 đến 12/7/2020) năm học 2019 - 2020

Thứ
         Ngày

BGH trực

   Sáng

Chiều

Hai

6/7

Đ/c

Lan

Thực hiện TKB số 10

GVCN K12 nộp phiếu đăng ký xét TN tại VP

 

Ba

7/7

Đ/c

Cẩm

   

8/7

Đ/c

Lan

Thông báo điểm (lần 1) cho HS K10,11

Nhận rà soát, kiểm tra, đối chiếu

14h00: Họp BTC kỷ niệm 70 năm tại phòng 213

Năm

9/7

Đ/c Cẩm

GVCN và GV dạy K12 ký học bạ cho HS K12 tại văn phòng

(trong 2 ngày 09 và 10/7/2020)

 

Sáu

10/7

Đ/c

Lan

8h00: Họp xét thi đua các lớp

(Ban đức dục và khổi trưởng CN)

Kết thúc chương trình HK2

Thông báo điểm chính thức cho HS K10,11

Nộp Sở danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp (Đ/c Ngọc VP)

15h30: Họp với BĐDCMHS các khối lớp tại phòng HĐSP

(BGH, BTĐ, khối trưởng CN)

19h30: HS K12 kiểm tra khảo sát môn Toán – lần 3

(HĐ kiểm tra khảo sát làm việc từ 18h30)

Bảy

11/7

Đ/c

Cẩm

Học sinh toàn trường nghỉ học

6h30: Tổng kết năm học 2019 – 2020

(HĐ giáo vụ mở rộng và GVCN 12)

Thông báo TKB số 11 (thực hiện từ 13/7/2020)

GV nhập điểm, xếp loại HS K10,11 trên Esams

19h30: HS K12 kiểm tra khảo sát môn Anh – lần 3

(HĐ kiểm tra khảo sát làm việc từ 18h30)

Chủ nhật

12/7

 

8h00: Họp CMHS các lớp K10,11

(GVCN chủ trì cuộc họp tại lớp)

15h30: HS K12 kiểm tra khảo sát môn Tổ hợp – lần 3

(HĐ kiểm tra khảo sát làm việc từ 15h00)


Lịch công tác tuần 32 (từ 29/6 đến 5/7/2020) năm học 2019 - 2020)

Thứ
         Ngày

BGH trực

   Sáng

Chiều

Hai

29/6

Đ/c

Lan

K11: 7h15-8h45 thi học kỳ môn Văn 11

K10: 9h00-10h30 thi học kỳ môn Văn 10

10h45-11h30 thi học kỳ Anh 10

K12 nghỉ học

Hoàn thành điểm, XLHK cho HS k12 trên Esams

Nộp danh sách HĐTS năm học 2020 - 2021

Ba

30/6

Đ/c

Cẩm

K11: 7h15-8h45 thi học kỳ môn Toán 11

K10: 9h00-9h45 thi học kỳ môn Anh 11

10h00 – 11h30 thi học kỳ môn Toán 10

K12 nghỉ học

Hoàn thành BC ĐGXLCBGVNV tháng 6 gửi Sở

1/7

Đ/c

Lan

K10,11,12 học theo TKB

GVCN K12 nhận Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp tại Văn phòng

Trường nhận chỉ tiêu điều động CBGV coi thi TS10

Nộp sổ điểm các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa K10,11 tại văn phòng

GVCN K10,11 hoàn thành ĐGXLHK cho HS

15h00: Họp GVCN K12

Năm

2/7

Đ/c Cẩm

   

Sáu

3/7

Đ/c

Lan

Nộp sổ điểm các môn Toán, Văn, Anh tại văn phòng

Duyệt XLHK cho HS K10,11 (Ban đức dục)

Nộp Sở DS điều động coi, chấm thi TS10

Gửi DS hậu kiểm Chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ theo quy định (Đ/c Ng.Oanh)

Bảy

4/7

Đ/c

Cẩm

GVCN K12 nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

tại văn phòng

Thông báo TKB số 10 (thực hiện từ 6/7/2020)

 

Chủ nhật

5/7

 

8h00: Họp CMHS K12

(Theo đơn vị lớp, GVCN chủ trì)

 

Lịch công tác tuần 31 (từ 22/6 đến 28/6/2020) năm học 2019 - 2020

Thứ
         Ngày

BGH trực

   Sáng

Chiều

Hai

22/6

Đ/c

Lan

Thực hiện TKB số 9

TUẦN KIỂM TRA HK2 CÁC MÔN: LÝ, HÓA, SINH, SỬ, ĐỊA K10, 11

Nộp sổ điểm các môn Toán, Văn, Anh K12

Duyệt XLHK K12 (Ban đức dục và GVCN 12)

Nộp hồ sơ ĐKDT TNTHPT tại Văn phòng

Ba

23/6

Đ/c

Cẩm

Nộp đề, đáp án môn Toán, Văn, Anh K10,11 (TBM)

Hoàn thành xét duyệt HK cho HS K12 (Ban đức dục)

Sở thông báo số hs dự tuyển 10 vào các trường ( http://hanoi.edu.vn)

Trường đăng ký các điểm thi vào 10

24/6

Đ/c

Lan

Thông báo điểm lần 1 cho hs K12

Nhận kiểm tra, rà soát, đối chiếu

Nộp sổ điểm các môn: TD, Tin, CN, GDQP, GDCD K10,11 tại Văn phòng

14h00: Sinh hoạt các chi bộ

(CB1 tại lớp 11A1, CB2 tại P213, CB3 tại lớp 11A2)

Năm

25/6

Đ/c Cẩm

Nộp danh sách hs đăng ký thi theo Tổ hợp tại Văn phòng (GVCN K12)

Trường báo cáo Sở dự kiến các điểm thi TS, số phòng thi tại các điểm

Sáu

26/6

Đ/c

Lan

Thông báo điểm chính thức cho hs K12

8h30: Tập huấn quy trình và hướng dẫn sử dụng phần mềm xét tuyển 10 tại 23 QT

(HT và đ/c phụ trách dữ liệu TS)

 

Bảy

27/6

Đ/c

Cẩm

 

GV nhập điểm cho HS K12 trên ESAMS

Chủ nhật

28/6

     

Lịch công tác tuần 30 (từ 15/6 đến 21/6/2020) năm học 2019 - 2020

Thứ
         Ngày

BGH trực

   Sáng

Chiều

Hai

15/6

Đ/c

Lan

T1: + Sinh hoạt tại lớp và Đoàn TK thi đua

+ Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT tại phòng HĐSP

(TP: Đ/c P.Lan, Ngọc.VP, Trọng, HS K12: Bí thư, Lớp trưởng, Lớp phó)

TUẦN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 CÁC MÔN:

Tin học, TD, GDQP, GDCD của lớp 10, 11

 

Ba

16/6

Đ/c

Cẩm

Nộp sổ điểm các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD lớp 12 (tại VP)

10h00: Họp Đảng Ủy tại phòng khách

GVCN bắt đầu nhận xét trong học ba cho học sinh lớp 12

17/6

Đ/c

Lan

Học sinh lớp 10, 11 học bình thường theo TKB

Học sinh K12 nghỉ học

14h00-16h00: Thi HK2 môn Văn 12

(13h45 học sinh có mặt tại cửa phòng thi)

Năm

18/6

Đ/c Cẩm

Học sinh lớp 10, 11 học bình thường theo TKB

Học sinh K12 nghỉ học

Ca1 (14h-15h30): Thi HK2 môn Toán 12 (13h45 HS có mặt trước cửa phòng thi)

Ca2 (15h50-16h50): Thi HK2 môn Anh 12

Các môn trái ca học bình thường theo TKB

Sáu

19/6

Đ/c

Lan

 

GVCN K12 giám sát học sinh kiểm tra khảo sát môn Toán (lần 2) theo lịch

Bảy

20/6

Đ/c

Cẩm

Học sinh 10,11,12 học bình thường theo TKB

GVCN K12 hoàn thành đánh giá XLHK cho hs K12

Thông báo TKB số 9 (thực hiện từ 22/6)

GVCN K12 giám sát học sinh kiểm tra khảo sát môn Anh (lần 2) theo lịch

Chủ nhật

21/6

   

GVCN K12 giám sát học sinh kiểm tra khảo sát môn Tổ hợp (lần 2) theo lịch


Lịch công tác tuần 29 (từ 8/6 đến 14/6/2020) năm học 2019 - 2020

Thứ
         Ngày

BGH trực

   Sáng

Chiều

Hai

8/6

Đ/c

Lan

T1: + Các lớp sinh hoạt tại lớp

   + Đoàn trường tổng kết thi đua và trao thưởng tại phòng 213

Tuần kiểm tra HK2 các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD lớp 12

 

Ba

9/6

Đ/c

Cẩm

   

10/6

Đ/c

Lan

Nộp đề và đáp án môn Toán, Văn, Anh lớp 12

14h00: Họp GVCN tại phòng HĐSP

Năm

11/6

Đ/c Cẩm

   

Sáu

12/6

Đ/c

Lan

Nộp sổ điểm các môn: Tin, Thể dục, CN, GDQP của lớp 12 (tại Văn phòng)

Nhóm nhập điểm thực hiện nhiệm vụ (Đ/c Huy trưởng nhóm)

 

Bảy

13/6

Đ/c

Cẩm

   

Chủ nhật

14/6

     

Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n