logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Văn bản

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 023-2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 023-2024


TRIÊN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2024/NQ-HĐND NGÀY 29/3/2024 CYAR HĐND THÀNH PHỐ

Văn bản số: 1515/SGDĐT-KHTC V/v triển khai thực hiện NGhị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố


QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC VĂN BẢN VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Các Quyết định và các văn bản về Bảo vệ bí mật nhà nước


CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024


Văn bản số 1055/SGDĐT-VP: V/v bảo đảm cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 689/BGDĐT-GDTH ngày 23/02/2024 về thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên ử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2024-2025.

Sau đây là văn bản cụ thể


Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n