logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Văn bản

Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và NCKH năm học 2014 - 2015.

Ngày 30/9/2014, Sở GD&ĐT ra văn bản 10066/ SGD&ĐT- KHCN về việc: Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và NCKH năm học 2014 - 2015.


Hướng dẫn ứng dụng CNTT năm học 2014 - 2015

Ngày 25/ 9/ 2014, Sở GD& ĐT ra văn bản 10007/ SGD&ĐT - KHCN về việc: Ứng dụng CNTT năm học 2014 - 2015.


Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014 - 2015

Ngày 22 /9/2014, Sở GD& ĐT ra văn bản số 9938 / SGD&ĐT - KHCN về: Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014 - 2015. 


Quyết định triển khai Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp trung học phổ thông

Căn cứ nghị định số 36/2012/ND-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ


Hướng dẫn công tác Thư viện trường học năm học 2013-2014

Ngày 2/10/2013,Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 9274/SGD&ĐT-KHCN Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2013-2014.


Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n