logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Hoạt động trí dục

Đề và đáp án môn Hóa kì I năm học 2018 - 2019

Các tài liệu đính kèm:
TênMô tả
Download this file (Dap an Hoa 10_CBD_ HKI1819.pdf)Dap an Hoa 10_CBD_ HKI1819.pdf 
Download this file (Dap an Hoa _10CBA_Hoc ky I.pdf)Dap an Hoa _10CBA_Hoc ky I.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Dap an.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Dap an.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 173.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 173.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 178.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 178.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 211.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 211.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 314.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 314.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 377.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 377.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 482.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 482.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 586.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 586.pdf 
Download this file (Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 743.pdf)Hóa học 12_Ban A_Kì 1_Năm_2018.2019_Made 743.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  108.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 108.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  139.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 139.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  216.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 216.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  274.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 274.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  312.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 312.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  361.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 361.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  430.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 430.pdf 
Download this file (Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de  478.pdf)Hoa_10CBA_hoc ky I_ma de 478.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 1451819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 1451819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 1731819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 1731819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 2491819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 2491819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 2981819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 2981819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 3211819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 3211819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 3711819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 3711819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 4521819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 4521819.pdf 
Download this file (Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 4971819.pdf)Hoa_10CBD_hoc ky I_ma de 4971819.pdf 
Download this file (đáp án_hóa học 11_cơ bản A_học kì 1_năm học 2018_2019.pdf)đáp án_hóa học 11_cơ bản A_học kì 1_năm học 2018_2019.pdf 
Download this file (đáp án_hóa học 11_cơ bản D_học kì 1_năm học 2018_2019.pdf)đáp án_hóa học 11_cơ bản D_học kì 1_năm học 2018_2019.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 101.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 101.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 102.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 102.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 103.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 103.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 104.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 104.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 201.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 201.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 202.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 202.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 203.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 203.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 204.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản A_mã đề 204.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 301.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 301.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 302.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 302.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 303.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 303.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 304.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 304.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 401.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 401.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 402.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 402.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 403.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 403.pdf 
Download this file (đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 404.pdf)đề thi HK 1_ 2018_2019_hóa 11_cơ bản D_mã đề 404.pdf 

 

Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n