logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011

Các tài liệu đính kèm:
TênMô tả
Download this file (HDTHITN2011.doc)Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011Văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011

Căn cứ Qui chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 (gọi tắt là Quy chế 04) và Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/2/2010 về sửa đổi, bổ sung Quy chế thi TNTHPT (gọi tắt là Thông tư 05) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1774/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011 (gọi tắt là công văn 1774);

Các trường Trung học phổ thông (THPT), Dân tộc nội trú (DTNT), Bổ túc văn hóa (BTVH), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trường Hiệp quản sau đây gọi chung là trường phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội hướng dẫn cụ thể về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 đối với như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG CỦA KỲ THI

  1. Thực hiện kì thi an toàn, nghiêm túc đúng qui chế.
  2. Đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực ứng dụng kĩ thuật vi tính vào các hoạt động của kỳ thi.
  3. Chấp hành nghiêm lịch làm việc của kì thi, các qui định về hồ sơ thi, chế độ trực thi và chế độ báo cáo theo qui định. Mỗi đơn vị phân công một người theo dõi thông tin, báo cáo.
  4. Toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi phải được học tập quy chế thi. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phải được học tập quy chế thi và được bồi dưỡng về nghiệp vụ làm thi.
  5. Toàn bộ hoạt động của kỳ thi từ khâu chuẩn bị cho kỳ thi như học tập quy chế, kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra hồ sơ thi đến khâu tiến hành coi thi như họp lãnh đạo Hội đồng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng coi thi (HĐCT), Hội đồng (HĐ) chấm thi bắt buộc phải có biên bản làm việc.

B. TỔ CHỨC KỲ THI

I. Công tác chuẩn bị.

1. Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh:

a) Tất cả các trường đều phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định.

b) Hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá, xếp loại học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh - HS). Ghi đầy đủ, chính xác, trung thực các kết quả vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.

c) Tổ chức tốt việc ôn tập cho HS lớp 12 theo chương trình và sách giáo khoa, thực hiện nghiêm túc các công văn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh.

d) Các trường cần hướng dẫn và rèn luyện cho HS kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

2. Học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.

a) Học tập quy chế thi và nghiệp vụ làm thi:

Tổ chức học tập quy chế thi cho HS dự thi, cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên phục vụ, bảo vệ. Bồi dưỡng nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, GV. Cán bộ được giao nhiệm vụ báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ các tài liệu như: Quy chế 04, thông tư 05, công văn 1774 (phụ lục 1: Đăng ký dự thi, phụ lục 3: Coi thi, phụ lục 4: Chấm thi, phúc khảo). Nhấn mạnh các nghiệp vụ làm thi trong phụ lục 2 công văn 1774 như: thu bài thi, quy định đối với môn thi trắc nghiệm.

Tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho HS, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử theo phong cách HS thủ đô văn minh, thanh lịch. Rèn luyện tâm lý thi cử cho HS.

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất:

Các trường cần tổ chức kiểm tra kỹ hiện trạng cơ sở vật chất (CSVC) để phục vụ cho kỳ thi, sửa chữa, bổ sung kịp thời nếu thấy chưa đảm bảo như: phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, các thiết bị phục vụ, máy tính, máy in, giấy thi, văn phòng phẩm ...

Phòng GD&ĐT chủ động giới thiệu các trường THCS đủ điều kiện đặt HĐCT; phối hợp cùng chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện làm việc cho các HĐCT tốt nghiệp THPT đặt tại các trường THCS.

Giấy thi: Sử dụng mẫu giấy thi, phiếu TLTN thống nhất trên toàn quốc theo quy định.

3. Tổ chức cụm trường:

Tiếp tục tổ chức các HĐCT theo mô hình cụm trường. Mỗi cụm trường được ghép ít nhất từ 2 trường trở lên, trừ trường hợp đặc biệt đối với các trường vùng sâu, vùng xa mà HS phải đi quá xa khi ghép cụm trường. Tại mỗi địa điểm thi sẽ thành lập một HĐCT. Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trừ phòng thi cuối cùng có thể tối đa là 28. Trong mỗi cụm trường, Sở sẽ giao nhiệm vụ cho một trường làm "Trường cụm trưởng". Trường cụm trưởng có trách nhiệm về một số công việc chung của cụm như phối hợp với các Phòng GD&ĐT, các trường trong cụm để chọn địa điểm đặt các HĐCT; phân công trường trong cụm chịu trách nhiệm về CSVC của HĐCT; phân công và lên lịch kiểm tra chéo hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, chuẩn bị về CSVC các HĐCT.

Sở gửi dự kiến các trường trong cụm qua hòm thư điện tử của các trường và trên Website của Sở, các trường trong cụm chủ động liên hệ với trường cụm trưởng để lên kế hoạch thực hiện; nếu có kiến nghị về phương án cụm trường, chậm nhất ngày 18/4/2011 báo cáo về Sở qua địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Tổ chức thông tin về kì thi, đăng ký dự thi và hồ sơ thi:

Các trường thông báo kịp thời và đầy đủ về kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tất cả HS đang học, thí sinh tự do, để mọi HS có nguyện vọng và đủ điều kiện, đều được dự thi theo Qui chế thi tốt nghiệp THPT.

Các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Quy chế, thực hiện đúng các nội dung sau:

a) Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2010-2011 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác; HS lớp 12 năm học 2010-2011 học chương trình THPT không được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2011 theo chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX).

b) Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Trong đó, cần lưu ý:

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi; sao cho khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá 45 buổi học trong những năm trước nếu vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12 thì phải có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú.

- Thí sinh tự do các năm trước thi chương trình THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp chương trình GDTX nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp GDTX (hoặc bổ túc THPT trước đây).

- Xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi GDTX như sau: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm 2010 nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm của các môn thi (Ngữ văn, Toán, Vật lí, Địa lí, Lịch sử) đạt từ 5,0 điểm trở lên (điểm đã được bảo lưu trong kì thi năm 2010 không được bảo lưu tiếp trong kì thi năm 2011). Nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi năm 2010 căn cứ kết quả thi để xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh.

- Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2011 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của kỳ thi năm 2010.

Lưu ý:

+ UBND cấp xã xác nhận về cư trú, về không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh. Trường phổ thông nơi HS dự thi năm trước xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

+ Những trường hợp chưa được cấp hoặc mất giấy chứng minh nhân dân phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền; nếu gia đình thí sinh không có sổ hộ khẩu riêng, có thể sử dụng Giấy xác nhận của UBND cấp xã với đầy đủ thông tin như trong sổ hộ khẩu.

+ Bản chứng thực (bản công chứng) của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được UBND cấp xã xác nhận.

c) Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 31 và khoản 2 Điều 34 của Quy chế. Các giấy chứng nhận để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, cộng điểm khuyến khích nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị. Vì vậy các trường cần thông báo cho tất cả HS dự thi được biết để hoàn thành hồ sơ đúng hạn.

d) Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện dự thi, độ chính xác việc nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm máy vi tính (lỗi chính tả, diện ưu tiên, điểm khuyến khích, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm.v.v...).

e) Tổ chức đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh dự thi:

- Từ 25/4/2011 đến 07/5/2011, trường phổ thông thu Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm máy tính. Sau khi đã nhập xong dữ liệu của từng lớp, cán bộ máy tính in Danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) và giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho HS rà soát (đối với thí sinh tự do, cán bộ vi tính rà soát). Nếu phát hiện thấy sai sót, giáo viên chủ nhiệm đối chiếu với hồ sơ của HS, gạch thông tin sai bằng bút mực đỏ và ghi thông tin đúng ngay bên cạnh; Danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) có chữ ký xác nhận giáo viên chủ nhiệm được lưu trữ tại trường trong 3 năm.

- Ngày 07/5/2011 hết hạn đăng ký, Hiệu trưởng trường phổ thông tổ chức kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh; quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ, đồng thời thông báo trực tiếp cho thí sinh. Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn thi Ngoại ngữ và thí sinh dự thi chương trình GDTX theo thứ tự a, b, c, ... của tên thí sinh. Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách trường) trực tiếp ký xác nhận "Danh sách thí sinh đăng ký dự thi" (mẫu M4) và ký lên đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi (không ủy quyền).

- Từ ngày 10/5/2011 đến ngày 11/5/2011 các trường bàn giao đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi và "Danh sách thí sinh đăng ký dự thi" (mẫu M4) cho Sở GD&ĐT; đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

- Trường hợp miễn thi, nhà trường tiếp nhận hồ sơ xét miễn thi. Lập danh sách đề nghị xét miễn thi; nộp danh sách về Sở (phòng QLT&KĐCLGD) cùng hồ sơ xét miễn thi trước ngày 02/6/2011.

- Trường hợp đặc cách tốt nghiệp trước khi thi (theo điểm a) khoản 1 điều 28 Quy chế 04), nhà trường tiếp nhận hồ sơ của HS, lập biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp và gửi hồ sơ về Sở (phòng QLT&KĐCLGD) trước ngày 02/6/2011.

- Trường hợp đặc cách tốt nghiệp trong khi thi (theo điểm b) khoản 1 điều 28 Quy chế 04), HĐCT chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập biên bản xác nhận và niêm phong cùng các loại biên bản của HĐCT (túi số 3).

f) Phần mềm quản lý thi:

- Các trường thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi do Bộ GD&ĐT cung cấp, thực hiện đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định tại lịch làm việc của kỳ thi.

- Các trường cử giáo viên, cán bộ sử dụng thành thạo máy tính và được tập huấn đầy đủ theo đúng lịch của Sở GD&ĐT.

5. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi

a) Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao;

+ Nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ làm công tác thi;

+ Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi;

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật về thi.

b) Có thể điều động làm giám khảo chấm môn tự luận những giáo viên có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi. Riêng đối với môn Lịch sử và Địa lí, có thể điều động làm giám khảo những giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu các trường phổ thông trong thành phố đã dạy các môn thi này ở cấp THPT ít nhất 02 năm.

c) Không điều động những người không đủ năng lực về chuyên môn, phẩm chất và sức khoẻ; không đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức kỳ thi đi làm nhiệm vụ thi.

d) Trong thời gian tổ chức kì thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho giáo viên, cán bộ, nhân viên (CB, GV, NV) nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Mỗi đơn vị cần huy động tối đa số CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi.

e) Các trường cần chọn những CB, GV có năng lực, tính kỷ luật cao để đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như: Thư kí, tổ trưởng, uỷ viên phách, thanh tra thi, kỹ thuật viên vi tính, giám khảo ... Hiệu trưởng cần kiểm tra kỹ danh sách CB, GV, NV làm nhiệm vụ thi. Không cử một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Khi thay thế cán bộ làm thi vì lý do đặc biệt, Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng phải cấp giấy giới thiệu cho người được thay; người được thay nộp giấy giới thiệu cho Chủ tịch HĐCT, HĐ chấm thi.

f) Đối với các trường ngoài công lập, các trường hiệp quản có BTVH: Công ty xây dựng, Nguyễn Viết Xuân, Cao đẳng nghệ thuật, Xiếc Việt Nam; Học viện âm nhạc, Năng khiếu thể dục thể thao; khối chuyên các trường: Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học khoa học tự nhiên; các trường Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Đại học Lâm nghiệp cử CB, GV cơ hữu có đủ tiêu chuẩn tham gia làm các nhiệm vụ về thi.

g) Điều động vừa đủ số NV theo quy định phục vụ trong các HĐCT theo qui định. Không sử dụng giáo viên dạy môn thi làm công tác phục vụ tại HĐCT.

h) Tại mỗi HĐCT, chấm thi có CB, GV, của trường làm nhiệm vụ, nhà trường cử một đồng chí có trách nhiệm làm Trưởng đoàn. Trưởng đoàn có nhiệm vụ tiếp nhận các ý kiến của Chủ tịch hội đồng đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ đối với các thành viên trong đoàn để báo cáo cho Hiệu trưởng.

6. Nội dung thi, môn thi, lịch thi

a) Nội dung thi

Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông (bao gồm GDTX, GD THPT), chủ yếu là chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa hiện hành đã được điều chỉnh, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

b) Môn thi, lịch thi tốt nghiệp giáo dục THPT:

Thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/06/2011  SÁNG Ngữ văn 150 Phút 7 giờ  25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 03/06/2011  SÁNG Địa lí 90 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 04/06/2011  SÁNG Toán 150 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Ngoại ngữ 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30

c) Môn thi, lịch thi tốt nghiệp giáo dục Thường xuyên:

Thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Lịch sử; trong đó, các môn: Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/06/2011 SÁNG Ngữ văn 150 Phút 7 giờ  25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 03/06/2011  SÁNG Địa lí 90 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 04/06/2011  SÁNG Toán 150 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Lịch sử 90 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30

 

II. Tổ chức coi thi

Chủ tịch HĐCT phải nắm vững Quy chế 04, thông tư 05, công văn 1774 của Bộ GD&ĐT; công văn hướng dẫn và lịch làm việc của Sở. Thực hiện đúng các quy định và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo. Cần chú ý một số điểm sau đây:

1. Phân công coi thi:
Việc phân công coi thi do Chủ tịch HĐCT quyết định. Lưu ý khi phân công giám thị phòng thi đảm bảo khách quan, chặt chẽ, thực hiện nguyên tắc: hai giám thị trong một phòng thi phải là giáo viên dạy khác trường, bố trí ít nhất một giám thị là giáo viên THPT; giám thị không coi thi quá một môn đối với mỗi phòng thi; hai giám thị không cùng coi thi quá một lần.

2. Bộ phận phục vụ tại mỗi HĐCT:
Tất cả các cán bộ phục vụ đều không được có con, em ruột, em vợ hoặc em chồng, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi tại HĐ và bộ phận này chỉ được làm nhiệm vụ bên ngoài khu vực phòng thi.

3. Qui định về phù hiệu
Mọi thành viên trong HĐCT và các nhân viên phục vụ, bảo vệ đều phải đeo phù hiệu. Phù hiệu phải được đóng dấu của Sở và do Thanh tra Sở phát hành, các phù hiệu phải có mầu khác nhau theo chức trách được phân công.
Chủ tịch HĐCT phải quản lý phù hiệu, phát và kiểm tra việc sử dụng phù hiệu đúng đối tượng, phát trước buổi thi và thu lại ngay sau buổi thi.

4. Qui định về đánh số báo danh trong phòng thi:
Chủ tịch HĐCT quyết định cách đánh số báo danh cho từng buổi thi. Các buổi thi không trùng cách đánh số.

5. Qui định về tài liệu và dụng cụ học tập của HS trong phòng thi

a) Học sinh được phép mang vào trong phòng thi:

+ Bút viết, bút chì đen, tẩy chì, thước kẻ, com pa, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử.

+ Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Cụ thể là các máy tính chỉ làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, khai căn, luỹ thừa; ví dụ như: các máy tính nhãn hiệu Casio fx95, fx200, fx500A, fx500MS, fx570MS và các máy tính có tính năng tương đương (có phép tính siêu việt, lượng giác như sin, cos, ln, exp ...).

+ Át lát Địa lí Việt Nam (trong giờ thi môn Địa lí). Tài liệu này phải do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì.

b) Học sinh không được phép mang vào phòng thi:

Học sinh không được mang vật dụng gì khác đã quy định ở trên.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép dù đã sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

6. Việc giải quyết hiện tượng HS đến muộn giờ thi

a) Nếu HS đến muộn giờ vào phòng thi nhưng chưa đến thời điểm tính giờ làm bài thì HĐCT lập biên bản và cho HS vào dự thi.
b) Tất cả các trường hợp đến muộn khác, HĐCT lập biên bản và không cho HS dự thi.

7. Thu bài thi

Chủ tịch HĐCT quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm của cán bộ, giám thị nhằm khắc phục triệt để hiện tượng làm mất bài làm của thí sinh, thu bài thi không đúng theo quy định.

Khi thu bài, mỗi phòng thi xếp các bài thi tách riêng thành một tập, theo số báo danh từ nhỏ đến lớn (số báo danh nhỏ ở trên, số báo danh lớn ở dưới); trong một bài thi tự luận, các tờ giấy thi được lồng vào nhau.

Các HĐCT phải tổng hợp số thí sinh vắng thi theo mẫu 16b, danh sách thí sinh vi phạm Quy chế thi bị hủy kết quả bài thi theo mẫu 16a nộp cho Tổ công tác giao nhận bài thi vào ngày 4/6/2011.

Niêm phong bài thi theo đúng quy định tại khoản 7 điều 22 Quy chế thi 04.

Bài thi được thu theo các khu vực (sẽ thông báo cụ thể trong Hội nghị T2).

8. Thanh tra thi:

Thực hiện Qui chế 04 và thông tư 05 về thi TN THPT, tại các HĐCT đều có đoàn thanh tra của Sở (bình quân 10 phòng thi có 01 thanh tra). Ngoài ra còn có các đoàn Thanh tra lưu động của Bộ GD&ĐT và của Sở làm nhiệm vụ lưu động để kiểm tra, giám sát về trật tự, quy trình thi và việc thực hiện Quy chế thi.

III. Tổ chức chấm thi

1. Hội đồng chấm thi:

Toàn Thành phố tổ chức một HĐ chấm thi tốt nghiệp THPT, có các bộ phận chấm và phách độc lập với nhau. Bộ phận chấm các môn thi tự luận và các môn thi bằng TNKQ riêng biệt nhau.

2. Chấm thi tự luận:

Quy trình chấm bài theo điều 25 của Quy chế thi.

Cần lưu ý một số điểm sau: mỗi bài thi phải được 2 giám khảo chấm độc lập theo sự phân công của Chủ tịch HĐ. Hai giám khảo chỉ ký tên và ghi điểm thống nhất vào bài thi sau khi đã thống nhất điểm số, điểm thống nhất phải được ghi vào từng phiếu chấm cá nhân, 2 phiếu chấm đều có giá trị như nhau. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ nghiêm khắc xử lí những trường hợp vi phạm qui trình chấm độc lập của 2 giám khảo, chấm sai sót, thiếu trách nhiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi.

* Việc nhập điểm vào máy tính: Tại HĐ chấm có tổ nhập điểm vào máy vi tính do Phó chủ tịch HĐ phụ trách. Tổ có 2 nhóm nhập điểm độc lập với nhau, mỗi nhóm có 3 giám khảo nhập điểm của một phiếu chấm theo mã phách bài thi vào một máy tính tại một phòng riêng biệt. Cuối mỗi ngày, tổ chức kiểm tra đối chiếu giữa 2 máy. Sau khi kiểm tra khớp giữa 2 máy, tổ nhập điểm in kết quả điểm thi theo mã phách trả lại cho tổ chấm kiểm tra và ký xác nhận vào phiếu điểm. Sau khi nhập xong toàn bộ điểm thi, Chủ tịch HĐ kiểm tra lần cuối, cho ghi điểm ra đĩa CD (2 bộ), niêm phong đĩa CD ghi điểm, máy tính và các hồ sơ theo quy định, nộp ngay đĩa CD dữ liệu điểm thi và hồ sơ về nhập điểm thi trực tiếp cho lãnh đạo của HĐ chấm Thành phố. Để đảm bảo an toàn trong trường hợp đĩa CD ghi điểm thi bị hỏng, 2 máy tính nhập điểm phải niêm phong cho đến khi HĐ chấm Thành phố hoàn thành việc ghép điểm, hồi phách. Sau khi khớp phách trên máy tính, sẽ tiến hành khớp phách bằng tay và sử dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để kiểm tra tính chính xác của việc khớp phách bằng máy tính cũng như các sai sót khác.

3. Chấm bài thi các môn trắc nghiệm:

Tổ chức một HĐ chấm thi trắc nghiệm 3 môn Vật lý, Sinh học và Ngoại ngữ. Hội đồng chấm thi trắc nghiệm thực hiện theo quy trình riêng về chấm thi bằng hình thức TNKQ của Bộ GD&ĐT.

4. Thanh tra chấm thi:

Mỗi HĐ chấm bộ môn có 1 tổ thanh tra chấm thi, tổ thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn bộ về qui trình làm việc cũng như việc nhập điểm vào máy vi tính và chất lượng bài đã chấm của HĐ. Thanh tra chấm được điều động và làm việc theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (Thanh tra chấm được điều động từ tỉnh không có bài thi và giám khảo chấm). Riêng tại HĐ chấm bài thi trắc nghiệm, mỗi HĐ có một tổ thanh tra trực tiếp giám sát toàn bộ quy trình chấm và nhóm cán bộ An ninh làm nhiệm vụ bảo mật.

5. Qui định về phù hiệu:

Mọi thành viên làm việc tại HĐ chấm thi đều phải đeo phù hiệu. Phù hiệu của HĐ chấm phải có dấu của Sở và do Thanh tra Sở phát, các phù hiệu phải có mầu khác nhau theo chức trách được phân công.

IV. Chứng nhận tốt nghiệp

1. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sau khi có kết quả sơ bộ về thi tốt nghiệp THPT, Hiệu trưởng các trường cấp một giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không thu lệ phí của học sinh) theo đúng mẫu và dữ liệu do Sở cung cấp. Khi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhà trường phải yêu cầu học sinh kiểm tra lại các dữ liệu đã in, báo cáo kịp thời những sai sót nếu có. Sau đó trường tiến hành xác minh những sai sót và làm văn bản báo cáo Sở. Trong văn bản báo cáo Sở, trường cần ghi rõ lý do sai sót và cá nhân nào gây ra sai sót để xử lý.

Nhà trường trả hồ sơ dự thi cho thí sinh (học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy chứng nhận...) cùng giấy chứng nhận tạm thời.

2. Cấp bằng tốt nghiệp THPT:

Sau khi kết quả chính thức được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt, Sở sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT (gồm một bản chính và tối đa ba bản sao, số lượng bản sao cho mỗi HS phải được thống nhất chung trong từng trường).

V. Giải quyết khiếu nại về thi

1. Khiếu nại về hồ sơ thi:

Ngay sau khi kết quả sơ bộ về thi tốt nghiệp THPT được công bố, các trường khẩn trương tập hợp những khiếu nại về thi do nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai...) và gửi các hồ sơ này về Phòng QLT&KĐCL để giải quyết kịp thời.

Các trường cần chú ý: những giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên và cộng điểm khuyến khích chỉ có giá trị nếu nộp trước ngày thi.

2. Phúc khảo điểm bài thi

Thực hiện theo điều 26 của Quy chế 04. Lưu ý: Thông tư số 05 về bổ sung, sửa đổi Quy chế thi TNTHPT có sửa đổi về điều kiện phúc khảo: điểm bài thi phải thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó là 1,0 điểm; thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn quy định tại lịch làm việc. Điều chỉnh điểm của bài thi chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác.

Khi lập danh sách phúc khảo, Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm tra kỹ các thông tin: số báo danh, họ và tên, điểm thi, điểm trung bình môn phúc khảo ... để có thể giải quyết đầy đủ và nhanh chóng. Ngay sau khi có kết quả phúc khảo, Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh đỗ tốt nghiệp để học sinh kịp làm thủ tục đăng kí dự thi vào các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

3. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở không giải quyết khiếu nại về điểm bài thi và hồ sơ thi. Các trường cần phổ biến rõ cho học sinh trước khi thi, tránh tình trạng học sinh xin phúc khảo nộp đơn tại Thanh tra Sở. Các khiếu nại khác ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi do Thanh tra sở giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo ngay các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Lịch làm việc đính kèm công văn này sẽ thay thế các giấy mời họp. Nếu có thay đổi, Sở sẽ thông báo sau.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các trường phổ thông có học sinh dự thi TN THPT nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và thực sự công bằng. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 04.38253743, 04.39363240, 04.39387312, 04.39368762; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để kịp thời giải quyết.

Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n