logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013

Các tài liệu đính kèm:
TênMô tả
Download this file (HDTHITN2013.doc)Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013Văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT); Thông tư số 04/2013/TT-BDGĐT ngày 21/02/2013, Thông tư số 06/2013/TT-BDGĐT ngày 01/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế 10);

Căn cứ công văn số 337/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (gọi tắt là công văn 337);

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội hướng dẫn cụ thể về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỲ THI

1. Mục đích

- Đánh giá, xác nhận trình độ của người học theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết chương trình THPT;

- Làm cơ sở để chuẩn bị cho người học tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả dạy và học của trường phổ thông; đánh giá công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục trung học.

2. Yêu cầu

- Quán triệt tinh thần chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi phải được học tập Quy chế thi. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phải được học tập Quy chế thi và được bồi dưỡng về nghiệp vụ làm thi.

- Chấp hành nghiêm lịch làm việc của kỳ thi, các qui định về hồ sơ thi, chế độ trực thi và chế độ báo cáo. Mỗi đơn vị phân công một người theo dõi thông tin, báo cáo.

- Toàn bộ hoạt động của kỳ thi từ khâu chuẩn bị cho kỳ thi như học tập Quy chế, kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra hồ sơ thi đến khâu tiến hành coi, chấm thi phải được xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, ghi chép đầy đủ biên bản làm việc.

B. TỔ CHỨC KỲ THI

I. Công tác chuẩn bị.

1. Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh.

- Tất cả các trường Trung học phổ thông (THPT), Dân tộc nội trú (DTNT), Bổ túc văn hóa (BTVH), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trường Hiệp quản (sau đây gọi chung là trường phổ thông) đều phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định.

- Hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá, xếp loại học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh - HS). Ghi đầy đủ, chính xác, trung thực các kết quả vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.

- Tổ chức tốt việc ôn tập cho HS lớp 12 theo chương trình và sách giáo khoa, thực hiện nghiêm túc các công văn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh.

- Các trường hướng dẫn và rèn luyện cho HS kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

2. Học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi.

- Tổ chức học tập quy chế thi cho HS dự thi, cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên phục vụ, bảo vệ. Bồi dưỡng nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, GV. Cán bộ được giao nhiệm vụ báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ các tài liệu như: Quy chế 10, công văn 337 (phụ lục 2: Đăng ký dự thi và tổ chức hội đồng coi thi; phụ lục 4: Coi thi, phụ lục 5: Chấm thi, chấm kiểm tra, phúc khảo và công nhận tốt nghiệp). Nhấn mạnh các điểm mới trong Quy chế 10 được sửa đổi tại Thông tư số 04/2013/TT-BDGĐT ngày 21/02/2013, Thông tư số 06/2013/TT-BDGĐT ngày 01/3/2013 của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho HS, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử theo phong cách HS thủ đô văn minh, thanh lịch. Rèn luyện tâm lý thi cử cho HS.

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất:

- Các trường cần tổ chức kiểm tra kỹ hiện trạng cơ sở vật chất (CSVC) để phục vụ cho kỳ thi, sửa chữa, bổ sung kịp thời nếu thấy chưa đảm bảo như: cổng, hàng rào trường thi, phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, máy vi tính có kết nối internet, máy in, giấy thi, văn phòng phẩm, các thiết bị phục vụ cho công tác thi.

- Phòng GD&ĐT chủ động giới thiệu các trường THCS đủ điều kiện đặt Hội đồng coi thi (HĐCT) cho trường cụm trưởng; phối hợp cùng chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện làm việc cho các HĐCT đặt tại các trường THCS.

- Thống nhất sử dụng trong toàn thành phố mẫu giấy thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN).

4. Tổ chức cụm trường:

- Tổ chức các HĐCT theo mô hình cụm trường; ghép các trung tâm giáo dục thường xuyên cùng HĐCT với các trường trung học phổ thông; không để HS phải đi thi quá xa. Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trừ phòng thi cuối cùng có thể tối đa là 28. Trong mỗi cụm, Sở phân công cho một trường làm "cụm trưởng". Trường cụm trưởng có trách nhiệm về một số công việc chung của cụm như phối hợp với các Phòng GD&ĐT, các trường trong cụm để chọn địa điểm đặt các HĐCT; phân công trường trong cụm chịu trách nhiệm về CSVC của HĐCT; phân công và lên lịch kiểm tra chéo hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, chuẩn bị về CSVC các HĐCT.

- Phần mềm tự động lần lượt chia các phòng thi trong cụm về các HĐCT theo thứ tự các HĐCT trong cụm, phòng thi THPT xếp lên trên, GDTX xếp xuống dưới. Công văn 337 yêu cầu không tổ chức HĐCT riêng cho GDTX. Do vậy, trường cụm trưởng lập danh sách các HĐCT trong cụm cần lưu ý bố trí một HĐCT có TS GDTX và TS THPT.

Ví dụ: một cụm thi có 28 phòng thi THPT và 17 phòng thi GDTX; HĐCT_A có thể tổ chức 17 phòng thi, HĐCT_B có thể tổ chức 28 phòng thi. Thứ tự HĐCT trong danh sách gửi về Sở: thứ tự 01, HĐCT_A, 17 phòng thi; thứ tự 02, HĐCT_B, 28 phòng thi. Như vậy HĐCT_A có 17 phòng thi THPT; HĐCT_B có 11 phòng thi THPT và 17 phòng thi GDTX.

- Sở gửi danh sách các trường trong cụm qua hòm thư điện tử của các trường và trên Website của Sở, các trường trong cụm chủ động liên hệ với trường cụm trưởng để lên kế hoạch thực hiện.

5. Tổ chức thông tin về kỳ thi, đăng ký dự thi và hồ sơ thi:

Các trường thông báo kịp thời và đầy đủ về kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tất cả HS đang học, thí sinh tự do, để mọi HS có nguyện vọng và đủ điều kiện, đều được dự thi theo Qui chế thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Quy chế, thực hiện đúng các nội dung sau:

a) Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2012-2013 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác; HS lớp 12 năm học 2012-2013 học chương trình THPT không được đăng ký dự thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX).

b) Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Trong đó, cần lưu ý:

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi, sao cho khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá 45 buổi học trong những năm trước nếu vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12, nếu có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú thì được xếp loại hạnh kiểm trung bình.

- Thí sinh tự do các năm trước thi chương trình THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp chương trình GDTX nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp GDTX (hoặc bổ túc THPT trước đây).

- Xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi GDTX như sau: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm 2012 nhưng chưa tốt nghiệp, không bị kỷ luật huỷ kết quả thi và đạt từ 5,0 điểm trở lên thì được bảo lưu điểm của các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí (điểm đã được bảo lưu trong kỳ thi năm 2012 không được bảo lưu tiếp trong kỳ thi năm 2013). Nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi năm 2012 căn cứ kết quả thi để xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh.

- Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2013 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

Lưu ý:

+ UBND cấp xã xác nhận về cư trú, xác nhận không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh. Trường phổ thông nơi HS dự thi năm trước xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

+ Hồ sơ đăng ký dự thi không yêu cầu giấy chứng minh nhân dân.

+ Bản chứng thực (bản công chứng) của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được UBND cấp xã xác nhận.

c) Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 31 và khoản 2 Điều 35 của Quy chế. Các giấy chứng nhận để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, cộng điểm khuyến khích nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị. Vì vậy các trường cần thông báo cho tất cả HS dự thi được biết để hoàn thành hồ sơ đúng hạn.

d) Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện dự thi, độ chính xác việc nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm máy vi tính (lỗi chính tả, ngày sinh, giới tính, diện ưu tiên, điểm khuyến khích, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm.v.v...).

e) Tổ chức đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh dự thi:

- Trường phổ thông thu Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi; tiếp nhận hồ sơ của TS đủ điều kiện được xét miễn thi, lập danh sách đề nghị xét miễn thi (nếu có) và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm máy tính. Sau khi đã nhập xong dữ liệu của từng lớp, cán bộ máy tính in Danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) và giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho HS rà soát (đối với thí sinh tự do, cán bộ vi tính rà soát). Nếu phát hiện thấy sai sót, giáo viên chủ nhiệm (hoặc cán bộ vi tính) đối chiếu với hồ sơ của HS, gạch thông tin sai bằng bút mực đỏ và ghi thông tin đúng ngay bên cạnh; Danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) có chữ ký xác nhận giáo viên chủ nhiệm được lưu trữ tại trường trong 3 năm.

- Hết hạn đăng ký, Hiệu trưởng trường phổ thông tổ chức kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng TS; quyết định không cho TS dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ không hợp lệ, đồng thời thông báo trực tiếp cho TS. Lập danh sách TS đăng ký dự thi theo từng môn thi Ngoại ngữ và TS dự thi chương trình GDTX theo thứ tự a, b, c, ... của tên thí sinh. Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách trường) trực tiếp ký xác nhận "Danh sách thí sinh đăng ký dự thi" (mẫu M4) và ký lên đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi (không ủy quyền), chịu trách nhiệm cá nhân về hồ sơ dự thi của TS.

- Theo lịch quy định, bàn giao về Sở GD&ĐT hồ sơ của TS và danh sách đề nghị xét miễn thi (nếu có); đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi và "Danh sách thí sinh đăng ký dự thi" (mẫu M4); đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách TS đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

- Sau khi nhận dữ liệu tổ chức thi của Sở, các trường in, cấp thẻ dự thi cho TS; in bảng "danh sách TS dự thi theo trường" (mẫu M10), công bố cho HS biết (không nộp về Sở). Nếu phát hiện sai sót, báo cáo ngay về Phòng QLT&KĐCL.

- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ của HS đủ điều kiện đặc cách tốt nghiệp trước khi thi (theo điểm a khoản 1 điều 28 Quy chế 10); lập biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp và gửi hồ sơ về Sở (phòng QLT&KĐCLGD) theo lịch làm việc.

- Đối với TS đủ điều kiện đặc cách tốt nghiệp trong khi thi (theo điểm b khoản 1 điều 28 Quy chế 10), HĐCT chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập biên bản xác nhận và niêm phong cùng các loại biên bản của HĐCT (túi số 3).

f) Phần mềm quản lý thi:

- Các trường thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi do Bộ GD&ĐT cung cấp, thực hiện đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định tại lịch làm việc của kỳ thi.

- Các trường cử giáo viên, cán bộ sử dụng thành thạo máy tính dự tập huấn đầy đủ, theo đúng lịch của Sở GD&ĐT.

6. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi

a) Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao;

- Nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ làm công tác thi;

- Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi;

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật về thi.

b) Có thể điều động làm giám khảo chấm môn tự luận những giáo viên có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi. Riêng đối với môn Địa lí có thể điều động làm giám khảo những giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu.

c) Không điều động những người không đủ năng lực về chuyên môn, phẩm chất và sức khoẻ; không đủ tiêu chuẩn tham gia làm nhiệm vụ coi thi, làm phách, chấm thi, chấm lại bài thi, phúc khảo bài thi.

d) Trong thời gian tổ chức kỳ thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Các đơn vị phải huy động tối đa số CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi. Các CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn tham gia làm thi nhưng chưa điều động làm thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

e) Các trường cần chọn những CB, GV có năng lực, tính kỷ luật cao để đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như: thư kí, tổ trưởng, uỷ viên phách, thanh tra thi, kỹ thuật viên vi tính, giám khảo ... Hiệu trưởng cần kiểm tra kỹ danh sách CB, GV, NV làm nhiệm vụ thi; không cử một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Khi thay thế cán bộ làm thi vì lý do đặc biệt, trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng cấp giấy giới thiệu cho người được thay; người được thay nộp giấy giới thiệu cho Chủ tịch HĐCT, HĐ chấm thi.

f) Các trường ngoài công lập, các trường hiệp quản có trách nhiệm cử CB, GV cơ hữu có đủ tiêu chuẩn tham gia làm các nhiệm vụ về thi theo sự điều động của Sở.

g) Điều động vừa đủ số NV phục vụ trong các HĐCT theo qui định. Không sử dụng giáo viên dạy môn thi làm công tác phục vụ tại HĐCT.

h) Tại mỗi HĐCT, HĐ chấm thi nhà trường cử một đồng chí CB, GV có trách nhiệm làm Trưởng đoàn. Trưởng đoàn có nhiệm vụ động viên, đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhận các ý kiến của chủ tịch HĐCT, HĐ chấm thi đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn để báo cáo cho Hiệu trưởng.

7. In sao đề thi, giao đề thi.

Hội đồng in sao đề thi có văn bản hướng dẫn riêng. Kế hoạch giao đề thi Sở có văn bản riêng phát tại hội nghị công tác thi tốt nghiệp lần thứ hai (hội nghị T2).

8. Nội dung thi, môn thi, lịch thi.

a) Nội dung thi

Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông (bao gồm GDTX, GD THPT), chủ yếu là chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa hiện hành đã được điều chỉnh, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

b) Môn thi, lịch thi tốt nghiệp giáo dục THPT:

Thi 6 môn: Ngữ văn, Hóa học, Địa lí, Sinh học, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn: Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/06/2013 SÁNG Ngữ văn 150 Phút 7 giờ  25 7 giờ 30
CHIỀU Hóa học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 03/06/2013 SÁNG Địa lí 90 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 04/06/2013 SÁNG Toán 150 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Ngoại ngữ 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30

c) Môn thi, lịch thi tốt nghiệp giáo dục Thường xuyên:

Thi 6 môn: Ngữ văn, Hóa học, Địa lí, Sinh học, Toán, Vật lí; trong đó, các môn: Hóa học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/06/2013 SÁNG Ngữ văn 150 Phút 7 giờ  25 7 giờ 30
CHIỀU Hóa học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 03/06/2013 SÁNG Địa lí 90 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 60 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30
 04/06/2013 SÁNG Toán 150 Phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lí 90 Phút 14 giờ 25 14 giờ 30

 

II. Tổ chức coi thi.

Công tác coi thi có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho kết quả kỳ thi phản ánh đúng chất lượng giáo dục.

Chủ tịch HĐCT phải nghiên cứu kỹ Quy chế 10, công văn 337 của Bộ GD&ĐT nhất là những điểm mới trong Quy chế thi; công văn hướng dẫn và lịch làm việc của Sở để nắm vững và điều hành, xử lý các tình huống trong quá trình coi thi đúng quy định.

Mỗi một HĐCT có một máy vi tính kết nối internet để báo cáo nhanh tình hình coi thi về Ban chỉ đạo thi bằng phương thức trực tuyến qua website của Sở. Chủ tịch HĐCT có trách nhiệm sử dụng và niêm phong bảo mật máy theo quy định tại công văn hướng dẫn coi thi. Sở cung cấp bộ mẫu biên bản cho HĐCT để ghi công việc hàng ngày của HĐCT, thống nhất mẫu biểu và hướng dẫn nghiệp vụ coi thi; nội dung trong bộ biên bản phải được ghi chép đầy đủ, trung thực, chữ viết rõ ràng.

Nghiệp vụ coi thi, quy định về giao nhận đề thi, thu bài thi sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

Tại các HĐCT đều có thanh tra của Sở, ngoài ra còn có các đoàn Thanh tra lưu động của Sở làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về trật tự, quy trình thi và việc thực hiện Quy chế thi.

III. Tổ chức chấm thi

Hội đồng chấm thi thành phố gồm có 03 phân Hội đồng chấm thi và chấm kiểm tra bài thi tự luận (THPT và GDTX), 01 phân Hội đồng chấm các môn thi trắc nghiệm, 01 phân Hội đồng làm phách, 01 bộ phận Hồ sơ thi (các phân Hội đồng sau đây được gọi chung là Hội đồng). Các Hội đồng chấm bài tự luận, Tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, Hội đồng chấm bài trắc nghiệm, Hội đồng làm phách làm việc độc lập với nhau.

Các Hội đồng chấm bộ môn tự luận và Hội đồng làm phách được chia thành các tổ để không làm phách và không chấm bài thi của học sinh trường mình.

Tổ chức một HĐ chấm thi trắc nghiệm môn Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ và Vật lí. Hội đồng chấm thi trắc nghiệm thực hiện theo quy trình riêng về chấm thi bằng hình thức TNKQ của Bộ GD&ĐT.

Nghiệp vụ làm phách, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận, chấm kiểm tra bài thi tự luận sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.
Mỗi HĐ chấm bộ môn có 1 tổ thanh tra chấm thi, tổ thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn bộ về qui trình làm việc cũng như việc nhập điểm vào máy vi tính và chất lượng bài đã chấm của HĐ. Riêng tại HĐ chấm bài thi trắc nghiệm, mỗi HĐ có một tổ thanh tra trực tiếp giám sát toàn bộ quy trình chấm và nhóm cán bộ an ninh làm nhiệm vụ bảo mật.

Trong trường hợp cần thiết Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi tự luận; Hội đồng chấm thẩm định chịu trách nhiệm cuối cùng và trình Bộ trưởng việc xử lý điểm chính thức của bài thi.

IV. Chứng nhận tốt nghiệp

1. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sau khi có kết quả sơ bộ về thi tốt nghiệp THPT, Hiệu trưởng các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không thu lệ phí của học sinh) theo đúng mẫu và dữ liệu do Sở cung cấp. Khi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhà trường phải yêu cầu học sinh kiểm tra lại các dữ liệu đã in, báo cáo kịp thời những sai sót (nếu có), nhà trường tiến hành xác minh những sai sót và làm văn bản báo cáo Sở. Trong văn bản báo cáo Sở, trường cần ghi rõ lý do sai sót và cá nhân nào gây ra sai sót để xử lý.

Nhà trường trả hồ sơ dự thi cho thí sinh (học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy chứng nhận...) cùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

2. Cấp bằng tốt nghiệp THPT:

Sau khi kết quả chính thức được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt, Sở sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT (gồm một bản chính và tối đa ba bản sao, số lượng bản sao cho mỗi HS phải được thống nhất chung trong từng trường).

V. Giải quyết khiếu nại về thi

1. Khiếu nại về hồ sơ thi:

Ngay sau khi kết quả sơ bộ về thi tốt nghiệp THPT được công bố, các trường khẩn trương tập hợp những khiếu nại về thi do nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai...) và gửi các hồ sơ này về Phòng QLT&KĐCLGD để giải quyết kịp thời.

Các trường cần chú ý: những giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên và cộng điểm khuyến khích chỉ có giá trị nếu nộp trước ngày thi.

2. Phúc khảo điểm bài thi

Theo Quy chế 10, TS được quyền phúc khảo tất cả các môn thi, không có điều kiện ràng buộc; TS phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn quy định tại lịch làm việc. Điều chỉnh điểm của bài thi chấm lại chênh lệch (lên hoặc xuống) so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác; riêng các môn trắc nghiệm, điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Không thu lệ phí phúc khảo bài thi.

Khi lập danh sách phúc khảo, Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm tra kỹ các thông tin: số báo danh, họ và tên, môn phúc khảo để có thể giải quyết đầy đủ và nhanh chóng.

Ngay sau khi có kết quả phúc khảo, Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh đỗ tốt nghiệp để học sinh kịp làm thủ tục đăng kí dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

3. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở không giải quyết khiếu nại về điểm bài thi và hồ sơ thi. Các trường cần phổ biến rõ cho học sinh trước khi thi, tránh tình trạng học sinh xin phúc khảo nộp đơn tại Thanh tra Sở. Các khiếu nại khác ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi do Thanh tra sở giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo ngay các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Lịch làm việc đính kèm công văn này sẽ thay thế các giấy mời họp. Nếu có thay đổi, Sở sẽ thông báo sau.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các trường phổ thông có học sinh dự thi TN THPT nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và thực sự công bằng. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 04.38253743, 04.39363240, 04.39387312, 04.39368762; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để kịp thời giải quyết.

Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n