logo-mini

icon-home-grey50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội
icon-phone-grey0243 845 6680
icon-email-greyc3nguyentrai@hanoiedu.vn
icon-email-greyphuonglannguyen009@gmail.com

Thông báo chung:

Thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2015

Các tài liệu đính kèm:
TênMô tả
Download this file (5_CV_4509_Huong_dan_to_chuc_thi_THPT_2015.doc)HUONG DAN TO CHUC THI TOT NGHIEP THPT 2015 

 

Căn cứ Quy chế thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2015 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và  xét công nhận tốt nghiệp THPT; Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỲ THI

1. Mục đích

Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:

a) Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;

b) Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ).

2. Yêu cầu

Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan, công bằng. B. TỔ CHỨC KỲ THI

I. Công tác chuẩn bị

1. Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh

Tất cả các trường Trung học phổ thông (THPT), Dân tộc nội trú (DTNT),  Bổ túc văn hóa (BTVH), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trường Hiệp quản (sau đây gọi chung là trường phổ thông) đều phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định. Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh (HS) lớp 12 theo các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn. Chuẩn bị tốt cho HS về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi. Hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác trong việc đánh giá, xếp loại HS. Ghi đầy đủ, chính xác, trung thực các kết quả vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.

2. Học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi

- Các trường phổ thông, Phòng GD&ĐT tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh dự thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ tham gia kỳ thi. Bồi dưỡng nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên. Cán bộ được giao nhiệm vụ báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn thi của Bộ, của Sở GD&ĐT. Nhấn mạnh các điểm mới trong Quy chế thi.

- Các trường phổ thông tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho thí sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử theo phong cách HS thủ đô văn minh, thanh lịch.

3. Thông tin về kỳ thi: Các trường thông báo kịp thời và đầy đủ về kỳ thi THPT quốc gia cho tất cả HS đang học lớp 12, thí sinh tự do (đã có bằng và chưa có bằng tốt nghiệp THPT) để mọi thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện đều được dự  thi theo Quy chế thi THPT quốc gia.

II. Môn thi, hình thức thi và lịch thi

1) Môn thi, hình thức thi

- Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ;

- Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

2) Lịch thi và thời gian làm bài thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi  cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

01/7/2015

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

02/7/2015

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/7/2015

SÁNG

Địa lí

180 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/7/2015

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

3) Lựa chọn môn thi

a) Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: thí sinh phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường ĐH, CĐ đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

b) Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Riêng học sinh hệ GDTX phải thi 2 môn bắt  buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại (có thể chọn Ngoại ngữ);

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ ngoài dự thi 4 môn để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường ĐH, CĐ quy định;

- Với môn thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật (cho phép thí sinh đăng ký thi các môn Ngoại ngữ không được học trong trường phổ thông).

III. Tổ chức thi

1. Cụm thi

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, tiết kiệm; Sở GD&ĐT tổ chức hai loại cụm thi:

+ Cụm thi do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT tổ chức cho các đối tượng sau:

* Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ;

* Thí sinh có nguyện vọng chỉ dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc các quận nội thành hoặc các trường gần trường ĐH chủ trì cụm thi;

Bộ GD&ĐT sẽ phân bổ cụ thể thí sinh của các quận, huyện, thị xã về thi tại một trong các cụm thi do trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thủy lợi, Học viên Kỹ thuật quân sự, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, Học viên Nông nghiệp Việt Nam chủ trì (gọi chung là trường ĐH chủ trì).

+ Cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc các huyện ngoại thành hoặc thị xã Sơn Tây (có vị trí xa trường ĐH chủ trì). Tùy theo điều kiện và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD&ĐT sẽ chọn địa điểm thi liên trường các huyện vừa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, vừa đảm bảo không lãng phí.

- Các đơn vị đăng ký dự thi là các trường phổ thông, các phòng GD&ĐT; mỗi điểm đăng ký dự thi (điểm ĐKDT) được SởGD&ĐT gán mã số, tạo tài khoản và mật khẩu cho các điểm ĐKDT để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi (QLT);

2. Tổ chức đăng ký dự thi

a) Thăm dò đăng ký dự thi: để có cơ sở xây dựng phương án tổ chức thi, các đơn vị có học sinh lớp 12 tổ chức thăm dò đăng ký dự thi; tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, số lượng thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Báo cáo thông tin về Sở GD&ĐT qua hòm thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/3/2015 (đơn vị không có thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp cũng phải báo cáo).

b) Công tác chuẩn bị

- Các điểm ĐKDT tổ chức hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT đầy đủ và đúng các thông tin trên phiếu.

- Các đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, Túi hồ sơ,...).

c) Tổ chức đăng ký dự thi: tổ chức thành 2 đợt

- Đợt 1 đăng ký dự thi: từ ngày 02/4/2015 đến ngày 30/4/2015tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi) phải đăng ký dự thi để cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh, các môn đăng ký dự thi (xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH,CĐ). Sau ngày 30/4/2015 thí sinh không được quyền thay đổi môn thi.

- Đợt 2 đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/5/2015tất cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2014 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi.

d) Nơi đăng ký dự thi

- Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT (đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ) đăng ký tại Phòng GD&ĐT các quận, huyện nơi thí sinh cư trú.

- Những thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

+ Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2014-2015 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác.

+ Thí sinh tự do (đã học hết chương trình THPT trong năm học 2013-2014 trở về trước nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT) đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

e) Một số lưu ý khi đăng ký dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT:

- Thí sinh tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi, sao cho khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 12 nếu vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.

- Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm trong năm học lớp 12, nếu có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định về an ninh, trật tự của địa phương nơi cư trú thì được xếp loại hạnh kiểm trung bình.

- Thí sinh dự thi chương trình THPT hoặc chương trình GDTX trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 nhưng chưa tốt nghiệp, dự thi đủ các môn quy định, không bị kỷ luật huỷ kết quả và bài thi đạt từ 5,0 điểm trở lên thì được bảo lưu điểm (điểm đã được bảo lưu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 không được bảo lưu tiếp trong kỳ thi năm 2015). Nhà trường nơi thí sinh đăng ký dự thi năm 2014 căn cứ kết quả thi để xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh. Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, điểm bảo lưu do Sở GD&ĐT nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 xác nhận.

- Đối với các thí sinh đã hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT từ năm 2006 trở về trước, chỉ dùng điểm thi của 4 môn thi để tính điểm xét tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2015 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

- UBND cấp xã xác nhận về cư trú, xác nhận không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự của thí sinh. Trường phổ thông nơi thí sinh dự thi năm trước xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

- Bản chứng thực (bản công chứng) của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được UBND cấp xã xác nhận.

- Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định của Quy chế. Các giấy chứng nhận để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, cộng điểm khuyến khích nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị. Vì vậy các trường cần thông báo cho tất cả thí sinh dự thi được biết để hoàn thành hồ sơ đúng hạn.

- Nếu thí sinh có nhiều giấy chứng nhận nghề theo quy định của Quy chế thì chỉ được cộng điểm ưu đãi đối với 1 giấy chứng nhận có kết quả xếp loại cao nhất; Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (bao gồm cả chứng chỉ kỹ thuật viên tin học) là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Những chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định tại Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn học Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện dự thi.

3) Hồ sơ đăng ký dự thi

- Các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh thực hiện đúng quy định tại Điều 13 của Quy chế thi và bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân.

- Khi nhận hồ sơ đăng ký dự thi phải chú ý các điểm sau:

+ Đối chiếu các thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự thi số 1 (để chuyển về Sở GD&ĐT), Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để trao lại cho thí sinh) và thông tin ghi trên Túi đựng hồ sơ của thí sinh (để chuyển về trường ĐH) phải trùng khớp nhất là các môn đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

+ 02 ảnh của thí sinh cỡ 4x6 cm là ảnh mầu (kiểu Giấy chứng minh nhân dân) và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; mặt sau ảnh có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, mã số điểm ĐKDT, tên lớp (nếu là HS đang học lớp 12);

+ Khi nhập Phiếu đăng ký dự thi, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp, nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 dpi và phải được gắn đúng với thí sinh;

+ Kiểm tra chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GD&ĐT quy định.

4) Quy trình xử lý dữ liệu đăng ký dự thi

a) Đăng ký dự thi:

- Từ ngày 02/4/2015 đến ngày 30/4/2015, điểm ĐKDT tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định, nhập thông tin đăng ký dự thi vào phần mềm QLT của Bộ.

- Sau khi nhập Phiếu đăng ký dự thi, điểm ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu cho thí sinh để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet để theo dõi các thông tin liên quan đến cá nhân như thông tin đăng ký dự thi, xét công nhận tốt nghiệp; Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp; Kết quả xét tuyển ĐH,CĐ. Nếu thấy thông tin không chính xác cần phản hồi ngay về nơi đăng ký dự thi qua phần mềm QLT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu của mình.

- Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách đăng ký dự thi theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Điểm ĐKDT kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, lập Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

- Điểm ĐKDT photocopy Phiếu đăng ký dự thi số 1 để lưu lại tại đơn vị.

- Chậm nhất ngày 07/5/2015, các điểm ĐKDT hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho sở GD&ĐT: Danh sách đăng ký dự thi, Túi hồ sơ đăng ký dự thi trong đựng Phiếu đăng ký dự thi số 1, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu đăng ký dự thi sẽ được sở lưu giữ).

- Chậm nhất ngày 20/5/2015, Sở GD&ĐT bàn giao Túi hồ sơ đăng ký dự thi, (phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh) cho các cụm thi.

- Điểm ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu đăng ký dự thi (bản photocopy), Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ kèm theo và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

b) Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/5/2015, điểm ĐKDT thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT khi nộp Phiếu đăng ký dự thi); nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định tại phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

c) Trả giấy báo dự thi cho  thí sinh

Trước ngày 10/6/2015 các cụm thi hoàn thành đánh số báo danh, sắp xếp phòng thi; dữ liệu đăng ký dự thi được chuyển về các điểm ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi in Giấy báo dự thi, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất

- Căn cứ nhu cầu của các trường ĐH chủ trì cụm thi, Sở GD&ĐT lựa chọn một số trường THPT, THCS, trung tâm GDTX làm điểm thi. Các trường được chọn làm điểm thi có trách nhiệm tổ chức kiểm tra kỹ hiện trạng CSVC của nhà trường để phục vụ cho kỳ thi, sửa chữa, bổ sung kịp thời nếu thấy chưa đảm bảo như: cổng, tường rào trường thi, phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, máy tính kết nối internet, các thiết bị phục vụ cho công tác thi.

- Các Phòng GD&ĐT giới thiệu các trường THCS đủ điều kiện đặt điểm thi (đảm bảo CSVC và có từ 16 phòng thi trở lên) cho Sở GD&ĐT trước ngày 31/3/2015 qua hòm thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (tên trường THCS, số phòng học có thể làm phòng thi); chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị CSVC, phương tiện và các điều kiện làm việc cho các điểm thi đặt tại các trường THCS khi có yêu cầu.

6. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi

- Căn cứ nhu cầu của các trường ĐH chủ trì cụm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội phối kết hợp với các Sở GD&ĐT các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh điều động giáo viên tham gia công tác chấm thi. Cán bộ, giáo viên các trường THPT, THCS thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tham gia công tác coi thi tại các cụm thi do trường ĐH và Sở GD&ĐT chủ trì.

- Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia coi, chấm thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao;

+ Nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ làm công tác thi;

+ Không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gọi chung là người thân) dự thi tại Hội đồng thi;

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật về thi.

- Trong thời gian tổ chức kỳ thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Các đơn vị phải huy động tối đa số CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi. Hiệu trưởng cần kiểm tra kỹ danh sách CB, GV, NV làm nhiệm vụ thi; không cử  một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Các CB, GV, NV đủ tiêu chuẩn tham gia làm thi nhưng chưa điều động làm thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

- Điều động vừa đủ số NV phục vụ tại các điểm thi theo qui định. Không sử dụng giáo viên làm công tác phục vụ tại các điểm thi.

C. COI THI, CHẤM THI TẠI CỤM THI DO SỞ GD&ĐT CHỦ TRÌ; XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì thực hiện theo kế hoạch của trường ĐH.

I. Tổ chức coi thi.

Công tác coi thi có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho kết quả kỳ thi phản ánh đúng chất lượng giảng dạy và học tập trong các nhà trường. Các điểm coi thi do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ có cán bộ, giáo viên các trường ĐH tham gia giám sát theo sự điều động của Bộ GD&ĐT.

Trưởng điểm thi phải nghiên cứu kỹ Quy chế thi, công văn hướng dẫn của  của Bộ GD&ĐT nhất là những điểm mới trong Quy chế thi; công văn hướng dẫn và lịch làm việc của Sở để nắm vững và điều hành, xử lý các tình huống trong quá trình coi thi đúng quy định.

Mỗi một điểm thi có một máy vi tính kết nối internet để báo cáo nhanh tình hình coi thi về Hội đồng coi thi bằng phương thức trực tuyến qua website của Sở. Máy tính kết nối internet chỉ được sử dụng khi giờ thi kết thúc.

Trưởng điểm thi bố trí người có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, nắm vững quy chế thi làm công tác giám sát phòng thi; đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không nhiều hơn 10 phòng thi.

Nghiệp vụ coi thi, quy định về giao nhận đề thi, thu bài thi sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

Sở GD&ĐT phối hợp với trường ĐH do Bộ GD&ĐT điều động để thành lập  một Ban Chấm thi, chấm bài thi của cụm thi do Sở GD&ĐT tổ chức. Ban Chấm thi đảm bảo đúng thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Chương VI của Quy chế thi.

Nghiệp vụ làm phách, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận, chấm kiểm tra bài thi tự luận sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

III. Xét công nhận tốt nghiệp

1. Căn cứ kết quả thi do các cụm thi các trường ĐH chủ trì và cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì, Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

2. Miễn thi: các đối tượng được miễn thi nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại điểm ĐKDT.

3. Đặc cách tốt nghiệp

- Đặc cách tốt nghiệp trước khi thi: thí sinh nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại điểm ĐKDT.

- Đặc cách do bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi.

- Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GD&ĐT;

4. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sau khi có kết quả sơ bộ về xét tốt nghiệp THPT

- Hiệu trưởng các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo đúng mẫu và dữ liệu do Sở cung cấp. Khi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhà trường phải yêu cầu HS kiểm tra lại các dữ liệu đã in, báo cáo kịp thời những sai sót (nếu có), nhà trường tiến hành xác minh những sai sót và làm văn bản báo cáo Sở. Trong văn bản báo cáo Sở, trường cần ghi rõ lý do sai sót và cá nhân nào gây ra sai sót để xử lý.

- Điểm ĐKDT trả hồ sơ dự thi cho thí sinh (học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy chứng nhận...) cùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT).

5. Cấp bằng tốt nghiệp THPT:

 Sau khi kết quả chính thức được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt, Sở sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT (gồm một bản chính và tối đa 3 bản sao, số lượng bản sao cho mỗi HS phải được thống nhất chung trong từng trường).

IV. Giải quyết khiếu nại về thi

Ngay sau khi kết quả sơ bộ về xét tốt nghiệp THPT được công bố, các trường khẩn trương tập hợp những khiếu nại về thi do nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai...) và gửi các hồ sơ này về Phòng QLT&KĐCLGD để giải quyết kịp thời.

Các trường cần chú ý: những giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên và cộng điểm  khuyến khích chỉ có giá trị nộp trước ngày thi.

- Tất cả thí sinh dự thi (tại trường ĐH chủ trì hay do Sở GD&ĐT chủ trì) có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo bài thi và nộp lệ phí phúc khảo bài thi theo quy định tại nơi đăng ký dự thi;

- Điểm ĐKDT cập nhật thông tin phúc khảo của thí sinh vào phần mềm QLT và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở GD&ĐT.

- Nghiệp vụ phúc khảo bài thi tại cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì có văn bản hướng dẫn riêng. 

3. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở không giải quyết khiếu nại về điểm bài thi và hồ sơ thi; các khiếu nại khác ngoài điểm bài thi và hồ sơ thi do Thanh tra sở giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo ngay các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Lịch làm việc đính kèm công văn này sẽ thay thế các giấy mời họp. Nếu có thay đổi, Sở sẽ thông báo sau.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các trường phổ thông có thí sinh dự thi THPT quốc gia nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và thực sự công bằng. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 04.38253743, 04.39363240, 04.39387312, 04.39368762; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;       

- Ban chỉ đạo TP;

- Ban Giám đốc;

- Như trên;

- Các Phòng, Ban Sở; 

- Lưu: VT, QLT&KĐCL.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Văn Đại

 

Tiện Ích

icon-tin-diemSỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
Kết nối Nhà Trường & Phụ huynh


icon-quan-ly-giao-vienQUẢN LÝ GIÁO VIÊN
Tra cứu danh sách CBGVNV


icon-downloadDOWNLOAD PHẦN MỀM
Hỗ trợ giảng dạy học tập

 

44083891 287824098492910 1694953481237954560 n